Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Du som fastighetsägare kan söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har under 2017 avsatt 778 miljoner kronor för stödet.

Några villkor för stödet: 

  • Åtgärden får inte påbörjas innan ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen.
  • Byggnaden måste finnas i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft. (På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där du kan se om byggnaden är aktuell för stödet.)
  • Stödet gäller för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.

  • Stödet innehåller en renoveringsdel och en energieffektiviseringsdel. Stöd kan inte ges för endast renovering eller endast energieffektivisering. 
  • Stödet för renovering uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden. Denna del av stödet ska användas till hyresrabatter under en sjuårsperiod efter det att renoveringsåtgärderna genomförts.

  • Stödmottagaren förbinder sig att under tio år upplåta bostadslägenheterna med hyresrätt, utan inskränkning i besittningsskyddet, med hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt eller som studentlägenheter.

 

Boverkets informationsbroschyr om stödet hittar du här.

Ansökningsblankett, sökfunktion till bostadsområden, hur man söker/beställer energideklaration mm hittar du på Boverkets webbplats.