Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. För den som börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Dessutom finns det också ett långsiktigt investeringsstöd som gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017.

I budgeten för 2017 har regeringen avsatt 2,7 miljarder kronor och 3,2 miljarder årligen för 2018–2020.

Stödet kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

Några villkor för stödet:

  • Vid tillbyggnad eller ombyggnad kan hela byggnaden eller en del av den avses. Den del som byggs om får dock inte ha använts till bostäder under de senaste åtta åren.
  • Projektet ska innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar, minst en lägenhet om tre rum och kök eller större ska finnas. (Vissa undantag finns.).
  • Projektet ska ha beviljats bygglov som vunnit laga kraft.
  • I kommuner i Dalarnas län får normhyran vid tillträdet inte överstiga 1 300 kr/kvm boarea (BOA)/år.
  • Bostäderna och byggnaderna som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som vanligtvis gäller vid nyproduktion, enligt Boverkets byggregler.
  • Bostäderna ska förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. (Undantag för studentbostäder).
  • Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.
  • Stödmottagaren förbinder sig under 15 års tid att bl.a. se till att de bostäder som anordnats med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga principer, använda bostäderna för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades, inte överlåta byggnaden till någon som avser använda bostäderna för annat ändamål än vad som förutsattes när stödet beviljades.

                          

Boverkets informationsbroschyr om det retroaktiva/tidsbegränsade stödet hittar du här.

Boverkets informationsbroschyr om det långsiktiga stödet hittar du här.

Ansökningsblanketter, regionindelning, beräkningsmallar mm hittar du på Boverkets webbplats.

Läs vanliga frågor och svar om stödet här