Sökbara fornlämningsregister med karta

För att ta reda på vilka fornlämningar som finns i såväl marker som bebyggda områden finns flera söktjänster med lite olika användningsområden. Tjänsterna är allmänt tillgängliga genom internet. Använd länkarna till höger.

Registren visar till synes ojämna träffbilder. I de norra och västra delarna av länet framgår betydligt färre lämningar än i de södra delarna. Det kan ge en uppfattning om att fornlämningsförekomsten är rikligare i söder, men beror på att den systematiska fornlämningsinventeringen inte är heltäckande. En annan ojämnhet är att skogsmarken i allmänhet är förhållandevis mindre inventerad än det öppna landskapet. Även i välinventerade områden framkommer efterhand nya lämningar.

Det går även bra att vända sig direkt till Länsstyrelsen eller till Dalarnas museum för att få reda på var det finns registrerade fornlämningar.

Fornsök

Tjänsten tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet och ger möjlighet att ta del av uppgifterna i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS)

I tjänsten kan man söka via platsuppgifter eller geografiskt genom att zooma in det område som är av intresse. På kartbilden framträder då de registrerade fornlämningarna. I registret finns detaljerade uppgifter om fornlämningarna.

TIPS - Fornsök fungerar dåligt i flera standardwebbläsare. Om du har problem med sökbarheten i registret pröva med att använda Google Chrome.

Skogens Pärlor

Även hos Skogsstyrelsen finns ett sökbart register. Det kallas "Skogens Pärlor" och visar registreringar som gjorts genom de så kallade Skog & Historia-inventeringarna. Uppgifterna i Skog & Historia är inriktat på kultur- och fornlämningar i skog.

Skog- och historia-inventeringarna i Dalarna har skett i begränsade områden och är inte heltäckande och inom inventerade områden kan det finnas ytterligare oupptäckta lämningar. 

I Skogens Pärlor kan man söka via platsuppgifter eller geografiskt. Objekten framträder när man zoomat närmare än 1:50 000. Objekten blir då klickbara och då är det  möjligt att få fram information om dessa.

Genom "Skogens Pärlor" kan man se på en karta var de registrerade lämningarna finns, vilken typ av lämning det är, hur många hektar den omfattar samt ibland en beskrivning. I övre högra hörnet på Skogsstyrelsens söktjänst finns en länk till ett dokument med hjälp och information gällande "Skogens Pärlor".

De kultur- och fornlämningar som påträffats i Skog & Historia inventeringarna dokumenteras efterhand enligt Riksantikvarieämbetets normer. När de är kvalitetssäkrade flyttas de till FMIS. Skogsstyrelsens register ska ses som ett komplement till Fornsök. Uppgifterna är preliminära eftersom de inte är antikvariskt bedömda.

Webb-gis

Länsstyrelsens webb-gis är en karttjänst där olika så kallade planeringsförutsättningar kan visas enskilt eller tillsammans. Till exempel var fornlämningar finns och på vilka fastigheter de är belägna, om de ligger inom riksintresseområden, naturreservat, exploaterade ytor med mera. Webbgis ger inte detaljerad information om de enskilda fornlämningarna.

Gör så här - Klicka på kartbilden till höger. Zooma kartbilden. I högermenyn klickar du i tur och ordning i rutorna för "Planeringsunderlag, "Kulturmiljövård", "Fornlämningar". Därefter rutorna för punkt, linje eller ytobjekt. Du kan även visa Skogsstyrelsens material.

 Starta söktjänsterna genom att trycka i bilderna nedan

 

Riksantikvarieämbetet fornlämningsregister -  Fornsök

Riksantikvarieämbetet- fornsök

 

 Länk till Skogsstyrelsens register "Skogens pärlor"  

Skogsstyrelsen - skogens pärlor

 

Skogsstyrelsens register "Skogens pärlor

Länsstyrelsen - webbgis