Fornlämningar i Dalarna

Dalarnas län innehåller lämningar från alla tidsperioder, ända från inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan och fram till idag. Fornlämningsbilden har många ansikten med lämningar efter jakt- och fångstkultur, fäbodbruk, gruv- och metallhantering, skogsbruk och industrier.
Uppdragen eka vid sjö intill rostfärgade stenhögar

Dalarna är ett mångfacetterat landskap. Inom den norra delen av länet finns huvudsakligen fornlämningar från stenåldern samt lämningar efter samiska bosättningar.

Inom södra Dalarna och Siljansbygden finns rikligt med spår efter den förhistoriska järnframställning som bidrog till att landskapet fick en permanent befolkning.

Den södra delen av Dalarna präglas även av lämningar från den industriella gruv- och hyttnäringen. Falu gruva intar här en särställning internationellt och ingår tillsammans med staden Falun och det omgivande bergsmanslandskapet i det världsarvsklassade området.

I hela länet finns dessutom spår efter omfattande fäbodbruk och i de stora älvdalarna rikligt med spår efter äldre bosättningar.