Samhällsplanering och kulturmiljö

Vinterdag i Insjön, Leksands kommun

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

 

 

 

 

 Starta Länsstyrelsens webbgis genom att trycka i kartan nedan

Länsstyrelsens webbgis

 Länsstyrelsen utvecklar laserskanning av fornlämningar

  Läs mer om hur Länsstyrelsen utvecklar metoder för laserskanning av fornlämningar