Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
820-1980-17
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
116
Denna slutrapport beskriver bakgrund, genomförda aktiviteter och förslag till fortsatta insatser utifrån det regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i Dalarnas län fick hösten 2016:
Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker – med fokus på rasism och extremism.
Kommentar: