Fulufjället nationalparksfolder

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
Vikfolder 24 sidor
Fulufjällets nationalparker - från gammelskog till fjällhed. En gränslös upplevelse. Foldern från 2016 om Fulufjället tar upp hela fjället på båda sidor gränsen med en gemensam karta.

Foldern är utformad efter den nya svenska nationalparksprofilen och ingår i projektet Gränsöverskridande besöksförvalning för Fulufjällets nationalparker. Se länk till till höger.
Kommentar:
 Läs mer