Viltinfo - nyhetsbrev om Länsstyrelsens viltförvaltning i Dalarna

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Nyhetsbrevet Viltinfo handlar om Länsstyrelsens Dalarnas viltförvaltning. Innehållet kommer att spegla säsongen och vårt aktuella arbete.

Nyhetsbrevet riktar sig till djurägare, journalister, jägare, markägare och allmänt naturintresserade som vill hålla sig uppdaterade om Länsstyrelsens arbete.

Vi planerar att publicera fyra nyhetsbrev per år, två under våren och två under hösten.
Kommentar: