Naturreservatsfoldrar - beställningsblankett

Bild på framsidan av vår senaste folder - Koppången i Orsa
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
 
På denna blankett kan du beställa naturreservatsfoldrar. E-posta, faxa eller skicka in beställningen. Uppgifter på adresser finns på blanketten.
Ska du enbart beställa någon enstaka folder går det bra att skriva vilken + adress direkt i ett e-brev till kontaktpersonen.
Kommentar:
Så här ser våra färgfoldrar ut. Det finns många reservat som bara har en enkel folder i svartvitt. Alla innehåller information om reservatet, en vägbeskrivning och vilka regler som gäller. Obs! Kartorna är i många fall inte är lämpliga att orientera efter. Använd den aktuella gröna kartan över området. Foldrarna finns även att hämta gratis i Länsstyrelsen Dalarnas reception på Åsgatan 38 i Falun. Välkomna ut i Dalarnas naturreservat! Beställning görs genom att fylla i pdf-en och mejla in, faxa eller posta den till oss.
 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
naturfoldrar