Rättsenheten

Dam i 50-årsåldern tittar in i kameran

På enheten hanteras överklaganden och andra rättsfrågor. Man hanterar också jakt- och fiskefrågor.

Till enheten hör även länsveterinären.  

Från och med 1 januari 2009 hör djurskyddskontrollen till enheten.

Till enhetens övriga uppgifter hör till exempel att vara regional valmyndighet, att ta emot deponeringar av hyror, arrenden och andra nedsättningar av pengar, att ge tillstånd till bingospel och i vissa fall lotterier, att registrera och ha tillsyn över stiftelser, att utse notarius publicus, att ge tillstånd till och ha tillsyn över övervakningskameror och att ha tillsyn över överförmyndare.

Även centraldiariet och arkivet hör till Rättsenhetens verksamheter.