Samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadsenheten är organiserad i fyra funktioner som inrymmer ett flertal politikområden.

 

Bild på Beredskapsdirektör Lars-Håkan Jönsson

Beredskapsdirektör -
Lars-Håkan Jönsson

Foto: Hasse Eriksson