Kommunikationsfunktionen

Kommunikationschef
Lotta Larson
010-2250204
lotta.larson@lansstyrelsen.se

Kommunikationsstrateg
Daniel Fält
010-2250208
daniel.falt@lansstyrelsen.se

Digital kommunikatör
Kajsa Fredriksson
010-2250494
kajsa.fredriksson@lansstyrelsen.se