Ytterligare en skabbangripen varg skjuten i Flaten-Billsjöreviret

Idag, lördag den 20 januari klockan 12 sköts ytterligare en skabbangripen varg i Flaten-Billsjöreviret. Vargen sköts med stöd av 40 c § i jaktförordningen, vilket betyder att den avlivats av djurskyddsskäl.

Då vargen inte fälldes med stöd av licensjaktsbeslutet kommer licensjakten att fortgå.

- När det rapporterats in att en varg skjutits med stöd av 40 c § i jaktförordningen blir det ett ärende för polisen. Vi på Länsstyrelsen gör alltså ingen bedömning i frågan. Då vargen inte fälldes med stöd av licensjaktsbeslutet kommer licenjakten att fortgå, säger Marie Edvall, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.