Licensjakt på varg återupptas

Under fredagsförmiddagen bjöd Länsstyrelsen i Dalarnas län in till pressträff med anledning av beslutet att återuppta licensjakten på varg.

Anledningen till att jakten återupptas är att en av de vargar som fälldes under licensjakten, sköts med stöd av 40 c § jaktförordningen, och räknas därför inte in i licensjaktens tilldelning. En varg återstår därmed i årets licensjakt. 

Vargen, som var svårt skabbangripen, rapporterades till polisen att den skjutits med stöd av 40 c §: "Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark." Förordning (2017:1255).

Med anledning av detta har Länsstyrelsen beslutat att inte räkna med vargen i kvoten för licensjakten.

Under träffen meddelade vi också att det skett en fusion mellan Flatenreviret och Billsjöreviret, där revirmarkerande tik och hane från respektive revir gått samman och bildat att gemensamt revir. Med anledning av detta har Länsstyrelsen beslutat att ändra jaktområdets gränser, för att så långt som det är möjligt säkerställa att den varg som fälls tillhör det nya Flaten-Billsjöreviret.

Avslutningsvis så meddelade Länsstyrelsen att vi inte har prövat Jägarförbundets begäran om utökad licensjakt. Jägarförbundets begäran kan därför inte prövas.

Hör Jonas Bergman, funktionssamordnare Naturvårdsenheten, berätta för Sveriges Radio P4 Dalarna om den återupptagna licensjakten på varg:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6865759