Länsstyrelsen informerade om Klimatklivet

Under veckan informerade Länsstyrelsen om Klimatklivet, där det just nu finns mer pengar än någonsin i potten att söka för sin klimatinvesteringsidé.


Informationsträffen riktade sig till företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner) som har en klimatsmart idé.

Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga sparade kg CO2 per investerad krona.

Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på Miljöenheten informerade de 30-tal personer som anslutit till träffen.  

Varför håller ni en sådan här informationsträff?

- Vi vill att fler människor får reda på att Klimatklivet finns och att det finns pengar att söka. Vi vill också få in så många bra ansökningar som möjligt från Dalarnas län. Det gynnar hela vår utveckling, näringslivet och framförallt vårt klimatavtryck, säger Annika Varghans.  


Den 15 januari påbörjas den första av tre ansökningsomgångar under 2018. Ansökningsomgången är öppen från 15 januari - 15 februari klockan 17.00. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet