Nu finns extra projektpengar att söka för Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen har öppnat en extra omgång för att ta emot ansökningar som är kopplade till Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Vad är TIA? Här finns det möjlighet att söka pengar för att genomföra insatser och aktiviteter riktat till kvinnor och män som är asylsökande, eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Syftet är att hjälpa dessa människor att hitta en meningsfull tillvaro och underlätta en framtida etablering i samhället.

Vem kan söka? I första hand ideella föreningar och trossamfund, i andra hand kommuner och kommunalförbund.

Omfattning? Länsstyrelsen har möjlighet att dela ut totalt 1,9 miljoner för TIA.

Sista ansökningsdag är 6 oktober 2017.

Läs mer och ansök här

Foto: Camilla Zilo

Viktigt att tänka på vid ansökan

En genomarbetad och tydlig ansökan har större möjligheter att bli beviljad. Var noga när ni fyller i ansökningsformulären. Komihåg de intyg och bilagor som efterfrågas. Tänk på att alla efterfrågade kontaktuppgifter måste vara med och att ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.