Björnspillningsinventeringen – så gick det

Under hösten har det pågått en spillningsinventering för att räkna antalet björnar i länet. Inventeringen avslutades 31 oktober. Allmänheten har kunnat beställa provtagnings-kit från Länsstyrelsen för att hjälpa till med inventeringen. Inventeringsresultaten ska användas som underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.


Foto: Mostphotos

Inventeringen har samtidigt pågått i Gävleborgs län och i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län. Totalt i alla inventerade län kom ca 3200 prover in, i Dalarna blev drygt 1000 prover insamlade. Det är ett mycket gott resultat och ger ett bra underlag för att inventera björnstammen i Dalarna.

Resultatet väntas under 2018

Proverna skickades från Viltskadecenter till det genetiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet som gör DNA-testerna, därefter görs en populationsberäkning av Skandinaviska björnprojektet. Ännu har inget resultat kommit, det beräknas vara klart under våren 2018.

Fortsätt inventera!  

Just nu pågår vargspillningsinventeringen för fullt, här kan du beställa provtagnings-kit gratis från Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om vargspillningsinventeringen.