Nu kan du söka bidrag till skyddsvästar för jakthundar

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag för 50 procent av kostnaden för skyddsvästar till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom Dalarnas län. Detta för att gynna användningen av skyddsväst till hund samt för att kunna se vilken effekt västar har för att skydda hundar vid angrepp från rovdjur.

Hund med skyddsväst. Hund med skyddsväst. Foto: Mats Svedjetun

Bidraget betalas i första hand ut till de som har aktiva jakthundar inom Dalarnas län.

Läs mer om hur du ansöker om bidraget här!

​Länkar:

Skyddsväst för hund - blankett för bidragsansökning