Nu söker vi dig som vill inventera björnar i Dalarna

Med start i augusti påbörjas inventeringen av björn i Dalarnas län. Det sker genom att björnspillning samlas in och analyseras. På så vis kan björnstammens storlek, utveckling och utbredning fastställas. Cirka 1500 insamlade prover kommer behövas och därför ber vi alla som rör sig i naturen om hjälp.

Brunbjörn 

- Eftersom björnar sover på vintern kan vi inte inventera dem på samma sätt som de andra stora rovdjuren, genom spårning på snötäckt mark. För att få in de 1500 prover som vi behöver är vi beroende av allmänhetens hjälp. Vi hoppas att alla som rör sig i skog och mark under inventeringsperioden beställer ett provtagnings-kit och har med sig, säger Sven Arnvind, ansvarig för björnspillningsinventeringen hos Länsstyrelsen.

Beställning av provtagnings-kit

Länsstyrelsen delar ut och samlar in de provtagnings-kit som används vid inventeringen. I dem finns också information om hur insamlingen går till. Allmänheten kan kostnadsfritt beställa provtagnings-kit från Länsstyrelsens hemsida, och får sedan en påminnelse när inventeringsperioden påbörjas. Man kan också beställa provtagnings-kit via telefon, 010-2250379.

Länk till beställning av provtagnings-kit:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/bjornspillningsinventering

Om björnspillningsinventering

Inventeringen görs mellan 21 augusti och 31 oktober. Runt 1500 prover behövs för att skapa en bild över utbredning och antal av länets björnar.

Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.