Camilla Fagerberg är länsstyrelsens nya länsråd

Den 22 juni utsåg regeringen Camilla Fagerberg till nytt länsråd i Dalarna.

​Camilla kommer närmast från en tjänst vid affärsverket Svenska kraftnät, där hon har varit chef för enheten för beredskap och säkerhet. Dessförinnan kommer hon från polismyndigheten i Stockholms län. Där har hon arbetat som chef för enheten för interna utredningar. Förutom utbildning på polishögskolan har Camilla Fagerberg också en juristexamen från Göteborgs universitet.

- Jag är väldigt glad över att få välkomna Camilla till Länsstyrelsen Dalarna och till tjänsten som nytt länsråd, säger Landshövding Ylva Thörn.

Camilla Fagerberg tillträder tjänsten som länsråd den 22 augusti.

Vad gör ett länsråd?

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.