Höga vattennivåer i Dalarna

Här uppdaterar vi vattenläget i Dalarna. Senast uppdaterad 14 november.

Höga vattenflöden i Dalälven

Vattenläget 14 november

Vattenflödena i Dalälven är höga för årstiden.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Siljan. Kulmen bedöms dock vara nådd och flödet väntas minska långsamt.

Sjöar och vattenmagasin i Dalälven är välfyllda och det är små möjligheter att dämpa flödena om det kommer större regnmängder framöver. Det är viktigt att följa väderutvecklingen och ha beredskap om läget förvärras.

Vattenläget 7 november

Vattenflödena i Dalälven är höga för årstiden och är i nuläget jämförbara med en normal vårflod.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Siljan. Kulmen kan dröja till nästa vecka på en nivå något över nuvarande.

Vattenflödena i Ore älv har minskat och Västerdalälven beräknas kulminera närmaste dygnet.

Vattennivån i Runn fortsätter att sjunka.

Sjöar och vattenmagasin i Dalälven är välfyllda och det är små möjligheter att dämpa flödena om det kommer större regnmängder framöver. Det är viktigt att följa väderutvecklingen och ha beredskap om läget förvärras.

Vattenläget 5 november

Vattenflödena i Dalälven är höga för årstiden och är i nuläget jämförbara med en normal vårflod. Det har regnet en del i länet under det senaste dygnet och vattenflödena förväntas öka under veckan.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Siljan som med nuvarande prognos beräknas stiga omkring 10 centimeter.

I Västerdalälven, Ore älv och nedströms Siljan beräknas vattenflödena de närmaste dagarna nå upp i samma nivåer eller något högre än förra veckan.

Sjöar och vattenmagasin i Dalälven är välfyllda och det är små möjligheter att dämpa flödena om det kommer större regnmängder framöver. Det är viktigt att följa väderutvecklingen och ha beredskap om läget förvärras.

Fakta

Vattenregleringsföretaget och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvsamordningsgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen Dalarna samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

Läs mer:

Om vattenläget i Dalälven: http://kriswebb.dalarna.se/Sv/vattenlaget/Pages/default.aspx

Moras webbplats: mora.se/Hoga-vattennivår

 

 


 SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

På Myndigheternas krisinformations-sida får du veta vad du själv kan göra.

Läs mer om översvämning på Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sammanställning av vårflodsutvecklingen

Klimatinformation SMHI

Vattenregleringsföretagen