Beställning av registreringsbevis

Du kan hos Länsstyrelsen beställa en hel del material om stiftelser, t.ex. registreringsbevis, kopior av årsredovisning och sammanställningar och utdrag ur stiftelseregistret.

Beställning av registreringsbevis kan göras genom länsstyrelsernas e-tjänst. Registreringsbevis kan också beställas per telefon eller e-post.

Registreringsbevis kostar 180 kr.

 

 Länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser