Ändra i stiftelseförordnande

​Ändrade förhållanden i en stiftelse kan göra det nödvändigt att ändra föreskrifterna i stiftelseförordnandet.

Reglerna är olika beroende på vilken stiftelseform det är, om stiftelsen är äldre eller ny samt om stiftaren givit styrelsen, förvaltaren eller någon annan en rätt att ändra föreskrifterna.

Pensions- och personalstiftelser
För ändring av föreskrifterna för pensions- och personalstiftelser fordras att tillstånd ges av Länsstyrelsen

Övriga stiftelser
För att få ändra föreskrifterna om stiftelsens ändamål och en del andra föreskrifter i stiftelseförordnandet fordras tillstånd av Kammarkollegiet. Information och blanketter finns på Kammarkollegiets webbsida.

Om en stiftelse beslutat att ändra föreskrifterna i ett stiftelseförordnande ska den alltid anmäla ändringen till Länsstyrelsen för prövning. Även när Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen ska stiftelsen underrätta Länsstyrelsen.