Anordna kampsportsmatch

Om du ska anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i Örebro län.