Nätverk för energieffektivisering i industrier i Södra Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna driver nätverket där träindustrier får hjälp med att sänka sina energikostnader, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke genom att arbeta systematiskt med företagens energianvändning. Företagen får kvalificerad rådgivning samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.           

Dalarna har många företag som är engagerade i energifrågor och tar miljöansvar, samtidigt som de reducerar sina kostnader. De företag som är med i nätverket har tagit på sig att göra en kartläggning där energianvändningen fördelas på olika saker såsom värme, belysning, tryckluft, ventilation m.m. Därefter tas en lista på lönsamma åtgärder fram. Företag som gör av med mer än 1 gigawattimme per år har åtagit sig att anta en energipolicy för företaget, besluta om ett energimål och att ta fram en handlingsplan för genomförande av åtgärder. Projektet hjälper sedan företagen att genomföra dessa åtgärder bland annat genom stöd från energikonsulter och genom att till nätverksmötena bjuda in olika experter. Genom att gå med i projektet tar företagen ett steg vidare i sitt systematiska energiarbete under de kommande åren.       ​

Deltagare i nätverket för industrier i Norra Dalarna

 

Mvus AB i Morgårdshammar förvaltar en tillverkningstradition som sträcker sig drygt 150 år tillbaka. Verksamheten består huvudsakligen av skärande bearbetning i främst stål, gjutgods och rostfritt, samt värmebehandling med en verkstadsyta på ca 10 000 m². Hemsida www.mvusab.se
Fastighets AB Morgårdshammar äger många av de byggnader där Morgårdshammars bruk hade verksamhet och där det nu finns många andra nya verksamheter.
Sytab, Svensk Ytbehandling AB, i Morgårdshammars affärsidé är att som underleverantör till stora ​industriföretag sandblästra och sprutmåla stålkomponenter. Hemsida www.svenskytbehandling.se
Morgårdshammar AB är ett ingenjörs- och konsultföretag för stålproduktion med 150 års tradition. Genom legotillverkning levereras rull-lösningar för stålindustrin i hela världen. Hemsida www.morgardshammar.se
Rolling Mill Service ABs verkstad i Morgårdshammar monterar och renoverar valsverksutrustning upp till en vikt av 100 ton. Företaget har även 24-timmars servicepersonal för service ute i industriföretag. Hemsida www.rollingmill.se
Lemont AB finns på flera platser, bl a i Ludvika. Tillverkningen sker genom maskin- och plåtbearbetning t ex transformatorer för ABB, turbinskovlar till Siemens turbiner och komponenter för skogsskördare. Hemsida www.lemont.se
Svanströms lackeringar AB i Smedjebacken är ett dotterbolag till Lemont AB som ytbehandlar komponenter inom industri, skog och energi.
Dalazink AB i Smedjebacken är legoproducent av ytbehandling i form av varmförzinkning. Vid varmförzinkning sker doppning i flera förbehandlingsbad samt i ett bad av smält zink. Hemsida http://dalazink.se
Logweld AB, Dalarnas svetsteknik, med verkstad i Nyhammar och Borlänge har ett stort antal maskiner för olika typer av legotillverkning inom metallindustrin, främst svetsade komponenter. Hemsida: http://mob.logweld.com

Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning för de företag som uppfyller de krav som gäller.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om senaste teknik.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

​Detta stöd finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Nationella regionalfondsprogrammet.