Nätverk för Energieffektivisering

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader.

Vi vet genom tidigare projekt att det finns stora möjligheter att med lönsamma åtgärder spara energi, inte minst i industrin. Att sänka sina energikostnader med 10-30 % ger en direkt positiv effekt på företagets resultaträkning. Dessutom är det ett krav enligt miljöbalken att alla företag ska ha koll på sin energianvändning och jobba systematiskt för att effektivisera.

Projektet hjälper företagen genom följande steg:

1. Göra en heltäckande energikartläggning som visar hur energin används inom företaget och alla åtgärder som är möjliga för att spara energi. Alla åtgärder måste ha en ekonomisk kalkyl. Projektet hjälper företagen att uppdatera tidigare kartläggningar, hitta en branschledande energikonsult samt finansiera kartläggningen.

2. Därefter beslutar företagen om energimål och en handlingsplan. Det är också bra att ta fram nyckeltal för energianvändningen, t ex hur många kilowatt som används per producerad enhet.

3. Företagen som ingår i nätverken träffas regelbundet för att diskutera och utbyta erfarenheter. Träffarna sker ute på företagen dit också experter från olika områden bjuds in.

4. Projektet hjälper sedan till med att genomföra de föreslagna lönsamma åtgärderna. En energiexpert hjälper till med planering och uppföljning av åtgärder. Företagen får ta del av den senaste tekniken och har alltid tillgång till ett bollplank. Vi har även möjlighet att ge särskilt ekonomiskt stöd för genomförande av vissa åtgärder. Fördelen med att gå med i projektet är bland annat att företagen får flerårigt stöd av erfarna energiexperter så att resultat verkligen uppnås.

Projektet drivs i samarbete med Dalarnas Energikontor och samtliga andra län.
Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem i ett nätverk för energieffektivisering

Marit Ragnarsson

marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Tel 010-225 03 82

​Detta stöd finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Nationella regionalfondsprogrammet.