Nätverk för energieffektivisering i industrier i Norra Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna driver nätverket där träindustrier får hjälp med att sänka sina energikostnader, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke genom att arbeta systematiskt med företagens energianvändning. Företagen får kvalificerad rådgivning samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.               

Dalarna har många företag som är engagerade i energifrågor och tar miljöansvar, samtidigt som de reducerar sina kostnader. De företag som är med i nätverket har tagit på sig att göra en kartläggning där energianvändningen fördelas på olika saker såsom värme, belysning, tryckluft, ventilation mm. Därefter tas en lista på lönsamma åtgärder fram. Företag som gör av med mer än 1 gigawattimme per år har åtagit sig att anta en energipolicy för företaget, besluta om ett energimål och att ta fram en handlingsplan för genomförande av åtgärder. Projektet hjälper sedan företagen att genomföra dessa åtgärder bland annat genom stöd från energikonsulter och genom att till nätverksmötena bjuda in olika experter. Genom att gå med i projektet tar företagen ett steg vidare i sitt systematiska energiarbete under de kommande åren.                                             

Deltagare i nätverket för industrier i Norra Dalarna

Siljan Allards AB i Rättvik är Sveriges främsta rostfria verkstadsföretag, både vad gäller volym och kvalitetsnivå med tillverkning av rostfri processutrustning för värmeverk, pappersindustrin, vattenrening, kemisk industri, stål- och metallindustri. Hemsida www.siljanstainless.se
Morakniv AB har tillverkat knivar i Mora i 125 år där hela tillverkningen ligger, men där försäljningen sker över hela världen. Företaget arbetet med världsledande teknik som producerar kvalitetsknivar dag som natt. Hemsida http://morakniv.se/
Mattsson Metal AB i Mora är ett av norra Europas ledande legoföretag när det gäller varmpressade metalldetaljer av högsta kvalitet. Företaget arbetar huvudsakligen med ett varmpressat ämne som grund som därefter bearbetas i ett eller flera steg såsom varmpressning, transfer, svarvning mm. Hemsida www.mmetal.se/
Falk Lack AB i Mora har som målsättning att vara ledande i branschen avseende lackering där det ställs stora krav på korrosionsskydd. Verksamheten består främst av lackering av plåtkomponenter. Hemsida www.falklack.se


 Företag som deltar i ett nätverk får  

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning för de företag som uppfyller de krav som gäller.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om senaste teknik.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.


 

​Detta stöd finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Nationella regionalfondsprogrammet.