Nätverk för energieffektivisering i industrier i MittDalarna

Länsstyrelsen Dalarna driver nätverket där industrier i MittDalara får hjälp med att sänka sina energikostnader, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke genom att arbeta systematiskt med företagens energianvändning. Företagen får kvalificerad rådgivning samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.                

Dalarna har många företag som är engagerade i energifrågor och tar miljöansvar, samtidigt som de reducerar sina kostnader. De företag som är med i nätverket har tagit på sig att göra en kartläggning där energianvändningen fördelas på olika saker såsom värme, belysning, tryckluft, ventilation m.m. Därefter tas en lista på lönsamma åtgärder fram. Företag som gör av med mer än 1 gigawattimme per år har åtagit sig att anta en energipolicy för företaget, besluta om ett energimål och att ta fram en handlingsplan för genomförande av åtgärder. Projektet hjälper sedan företagen att genomföra dessa åtgärder bland annat genom stöd från energikonsulter och genom att till nätverksmötena bjuda in olika experter. Genom att gå med i projektet tar företagen ett steg vidare i sitt systematiska energiarbete under de kommande åren.        

Deltagare i nätverket för industrier i Norra Dalarna:

Per Risvall Industrimontage AB, även kallad Primab, finns i Vikmanshyttan. I de 6 000 m2 stora lokalerna tillverkas konstruktioner av stål- och plåt för byggsektorn. Företaget står även för målning och montering. Hemsida http://primab.se
CTEK Sweden AB med huvudkontor i Vikmanshyttan utvecklar och tillverkar batteriladdare för alla typer av blysyrabatterier. Produkterna har ett flertal patenterade funktioner och egenskaper. Försäljning sker i 70 länder. Hemsida www.ctek.com
Aktiebolaget Dalforsån är ett annat företag i Vikmanshyttan som är verksam inom stålindustrin med tillverkning av rullar till stränggjutningsmaskiner i stålverk och till cementindustrin. Hemsida www.dalforsan.se
Dalform AB i Säter tillverkar förvaringsskåp i plåt och kompaktlaminat med hög kvalité till skolor, badhus, kontor och industri med höga krav på kvalitet i alla led i produktionen, från design till funktion. Hemsida http://dalform.se
Swecrom AB i Borlänge hårdförkromar allt från stora valsar till små detaljer som axlar och lagerlägen. En hårdförkromad yta ger en enorm slitstyrka med unik motståndskraft mot korrosion, nötning och hetta. Hemsida www.swecrom.se
Arcos Hydraulik AB i Borlänge ingår i samma koncern som Swecrom AB. Företaget nytillverkar kundanpassade stålcylindrar. En stor del av verksamheten består även av att renovera cylindrar. Hemsida http://mob.arcos.se
Tractive AB i Borlänge är ett företag med lång bakgrund inom tillverkning av högkvalitativa växellådor och som nu växer inom tillverkning av utrustning för borrning och skärning med diamantteknik. Hemsida http://www.tractive.se
Midwaggon AB finns i Borlänge och Ånge där man reparerar, underhåller och vid behov bygger om lok och tågvagnar. Företaget har även mobila fältenheter för reparationer ute på spåren. Hemsida www.midwaggon.se
Edita Bobergs AB i Falun är ett tryckeri vars specialitet är grafiska tjänster som DR-utskick i olika former, variabeltryck, offsettryck, plock och pack, kundanpassade IT-lösningar m.m. Hemsida www.editabobergs.se

Företag som deltar i ett nätverk får  

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning för de företag som uppfyller de krav som gäller.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om senaste teknik.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

​Detta stöd finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Nationella regionalfondsprogrammet.