Nätverk för energieffektivisering i fastighetsbolag

Länsstyrelsen Dalarna driver nätverket där träindustrier får hjälp med att sänka sina energikostnader, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke genom att arbeta systematiskt med företagens energianvändning. Företagen får kvalificerad rådgivning samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.          

Dalarna har många företag som är engagerade i energifrågor och tar miljöansvar, samtidigt som de reducerar sina kostnader. De företag som är med i nätverket har tagit på sig att göra en kartläggning där energianvändningen fördelas på olika saker såsom värme, belysning, tryckluft, ventilation m.m. Därefter tas en lista på lönsamma åtgärder fram. Företag som gör av med mer än 1 gigawattimme per år har åtagits sig att anta en energipolicy för företaget, besluta om ett energimål och att ta fram en handlingsplan för genomförande av åtgärder. Projektet hjälper sedan företagen att genomföra dessa åtgärder bland annat genom stöd från energikonsulter och genom att till nätverksmötena bjuda in olika experter. Genom att gå med i projektet tar företagen ett steg vidare i sitt systematiska energiarbete under de kommande åren.                                 

Deltagare i Fastighetsnätverket

Leksands IF är ett välkänt varumärke. Den fem våningar höga isarenan med namnet Tigera arena ägs helt av Leksands IF Fastighets AB som är ett dotterbolag till Leksands IF. Fastighetsbolaget ansvarar för drift och uthyrning till diverse andra arrangemang. Hemsida www.leksandsif.se
Fastighetsbolaget Nils Skoglund är ett anrikt familjeföretag i Skoglundskoncernen som började som renodlat byggföretag. Nu äger bolaget fastigheter i både Siljanstrakten, Malung och Borlänge. Innehavet uppgår till ca 120 000 m2 och 50 000 lägenheter. Hemsida www.skoglunds.se
Masmästaren är Dalarnas största fastighetsbolag med över 1 700 lägenheter, ca 430 lokaler och 250 000 m2 att förvalta. Inom koncernen finns ett 20-tal dotterbolag. Tre av masmästarens företag är med i projektet: Masmästaren Dalarna HB med fastigheter i Dalarna, Droskan förvaltning med fastigheter i Västerås och Läromästaren Fastigheter AB med fastigheter i Uppsala. Hemsida www.masmastaren.se
Farstukvisten AB är ett av Ludvikas största fastighetsbolag som förvaltar, renoverar och bygger nya företagslokaler och bostäder. Beståndet består av ca 50 000 m2 och 120 lägenheter. Hemsida www.farstukvisten.se
Gunnar Lindgrens Fastighets AB är ett familjeföretag som äger och förvaltar fastigheter i Borlänge uppdelat på områdena Haglaund och Forsa. Innehavet uppgår till ca 40 000 m2 med 500 lägenheter. Hemsida www.lindgrensfastigheter.se
Bostadsrättsföreningen Örjansgården fastighetsinnehav utgörs av 24 000 m2 två- och trevåningshus med 296 lägenheter i Borlänge som upplåts som bostadsrätt. Hemsida www.orjansgarden.se

Företag som deltar i ett nätverk får 

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning för de företag som uppfyller de krav som gäller.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om senaste teknik.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

​Detta stöd finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Nationella regionalfondsprogrammet.