Winnet Dalarna

Jämställdhet kan stärka ett läns ekonomi och attraktivitet. Det kan bidra till att säkra kompetensförsörjningen, öka innovationskraften och höja lönsamheten i Dalarnas företag.

Winnet Dalarna arbetade inom flera olika områden, som till exempel genusmedveten kommunikation och jämställdhet i projekt.

Detta för att sprida kunskap om jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet. Projektet ägdes av oss och hade en projektledare från Region Dalarna.

W7 Dalarna, Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB var de andra deltagande organisationerna som alla har kunskaper inom jämställdhet och ekonomisk tillväxt.

Projektet Winnet Dalarna avslutades den sista oktober 2015.

Här kan du läsa mer om Winnet Dalarna:
Winnet Dalarna

Region Dalarna