Trästad 2012

Trästad 2012 är ett nationellt projekt som ska förändra landets byggnadshistoria genom att utveckla arkitektur, teknik och affärsmodell för träbyggnationer.
Bild på byggnad i Leksand

Tanken är att Trästad 2012 ska tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker. Klimat och rationellt byggande står i fokus för projektet.

Det är 17 kommuner i landet som deltar i projektet. I Dalarna är det kommunerna Falun, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen.

Några av dalakommunerna arbetar med att upprätta träbyggnadsstrategier, som en del av sitt klimat- och energiarbete. Genom politiskt förankrade strategier vill kommunen vägleda förvaltningar, bolag och de som önskar att bo eller etablera sig i kommunen att följa de värderingar som kommunen önskar uppnå.

Byggarbetsplats inomhus

Ett annat gemenssamt arbete i Dalarna handlar om att hitta åtgärder för ökat byggande, lägre byggkostnader och gemensamma upphandlingar. Målet är att få till en planering för byggandet i hela Dalarna så att befolkningstillväxt gynnar alla och till rimlig kostnad.

Projektet pågår till och med sista december 2012 och målet är att utveckla svensk kompetens och teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.