Scandinavian Heartland - natur och kulturbaserad besöksnäring

Projektet var ett samarbete mellan Dalarna och Hedmarks fylke i Norge med syftet att skapa ekonomisk tillväxt inom besöksnäringen. Projektet uppnådde de mål som satts upp.
Gruppbild framför ett stall.

Nära 700 personer och över 200 företag har deltagit i projektets aktiviteter under perioden 2008 till 2011. Ett stort antal gränsöverskridande samarbeten i form av nätverk och kluster har skapats.

Projektet har arbetat inom två områden, kompetensutveckling och utveckling av besöksmål.

Kompetensutveckling

  • Ett program för affärsutveckling av småskaliga företag inom besöksnäringen har tagits fram och ett trettiotal företag har genomgått utbildningen. Företagen har genom detta utvecklat både sitt företag och sina produkter. En särskild satsning har även gjorts på kompetensutveckling av hästföretagare.
  • Projektet har tagit fram och genomfört en högskoleutbildning på 90 poäng för entreprenörer inom natur- och kulturturism.
  • En förstudie om möjligheten att inrätta en managementutbildning för den kreativa näringen samt en Art Incubator har genomförts.

Utveckling av besöksmål

  • Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter inom hästsektorn för att utveckla  hästföretagande, ridleder och hästevenemang.
  • Kopparleden MC är en ny produkt som projektet tagit fram. Det är en motorcykelled mellan Falun och Röros, som redan under 2011 fick stort intresse från besökare. Läs mer på visitkopparleden.com. 
  • I samarbete med Jämtlands län har en satsning gjorts på att utveckla slädhundsportens stora evenemang i regionen; Amundsen Race och Femundlöpet, för att därigenom bidra till att positionera regionen som Europeiskt centrum för hundspannsport.
Ett hundspann som springer rakt mot kameran.

Projektet genomfördes i nära samarbete med projektet Scandinavian Heartland – levande landsbygd.

Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet för Fjellregionen.

Projektets budget på cirka 12 miljoner kronor finansierades med medel från EU:s regionala fond, norska IR-medel, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Jämtland, Region Dalarna, Högskolan i Hedmark och Högskolan Dalarna samt följande kommuner: Mora, Gagnef, Falu, Älvdalen, Röros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen och Stor-Elvdal.