Scandinavian Heartland - med levande landsbygd

Målet med projektet var att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer på landsbygden för att öka antalet fastboende och besökande. Projektet har lett till ökat samarbetet mellan organisationer och företag från Gagnef i Dalarna till Stor-Elvdalen i Norge.
Elever som sitter på en kulle och lyssnar på en guide.

Totalt har fler än 500 personer deltagit i projektets aktiviteter.

Nya produkter och metoder har utvecklats inom områden service på landsbygden, småskalig energi, livsstilsboende och attraktive tätorter.

Det finns flera goda exempel att hämta från projektet. Till exempel har en infokiosk tagits fram som kompletterar landsbygdsbutikens utbud med digital turistinformation på en pekskärm.

För att kunna bli mera självförsörjande med energi har projektet utvecklat pannrumssafarin och tagit fram en eftertraktat handbok för egen solelsproduktion.

Destinationskoncept för mindre tätorter utvecklades där man kan hämta inspiration hur man kan arbeta med tätortsdesign.

I spalten till höger finner du dokument och länkar där du kan läsa mer om utvecklingsmetoderna som projektet har tagit fram.

Två män i en plasteka med solpaneler som driver motorn.

Scandinavian Heartland – med levande landsbygd pågick mellan 2008 och 2011 och har samarbetat med projektet Scandinavian Heartland - natur- och kulturbaserad besöksnäring.

Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet för Fjellregionen.

Projektets budget på cirka 14 miljoner kronor finansierades med medel från EU:s regionala fond, norska IR-medel, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Merkur programmet, Riksorganisation Hela Sverige ska leva och följande kommuner: Älvdalen, Mora, Rättvik, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Röros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen och Stor-Elvdal.