GREEN 2020

GREEN 2020 – Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark - har pågått i över 7 år. En sammanfattning och summering av projektet finns i handboken för energifrågor på skidanläggningar.

Snökanon i vinterlandskap

Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020.

Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.  

Läs mera om GREEN 2020