Energismarta handlare

Projektet Energismarta handlare har hjälpt livsmedelsbutiker på landsbygden att spara energi. 25 lanthandlare har fått en energikartläggning med förslag på åtgärder. Slutsatser och metoder finns bland annat i följande dokumentation:

Brev från länsstyrelsen med erbjudande om att delta i projektet (1)
Power-point-presentation om projektet (från Lynxmöte 30 jan 2014) (2)
Broschyr "Energismarta handlare", med energispartips för livsmedelsbutiker (3)
Ex på rapport med energikartläggning i en butik (4) och exempel på rapport med åtgärdsförslag (5)
Data om medverkande butiker (6) Sammanställning av föreslagna åtgärder (7)
Uppföljningsbrev till butikerna från länsstyrelsen (8)
Enkät för synpunkter från butikerna (9)
Ex på projektplan som bilaga för ansökan om investeringsstöd (10)
Förfrågningsunderlag för upphandling av energikonsult för tätortsbutiker (11)
Checklista för butiker, från Örebro län (12)
Checklista för stöd till butiker, från Örebro län (13)
Rapport från Energimyndigheten med nyckeltal för butiker (14)