Avslutade projekt

Här kan du få information om avslutade projekt som arbetat för utveckling av Dalarnas näringsliv och landsbygd. Projektens resultat kan du läsa om på respektive projekts sida.

GREEN 2020 – Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark - har pågått i över 7 år. Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020.

Projektet BEE – Branschvis energieffektivisering - genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.

Projektet Energismarta företag gav små- och medelstora företag i Dalarna starthjälp att komma igång med sitt energiarbete. 15 st energikonsulter anlitades för att under 2011-2012 besöka 3000 industriföretag och marknadsföra energikartläggningar. Länk till slutrapporten om Projektet Energismarta företag.

Scandinavian Heartland - med levande landsbygd hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer i fjällregionerna. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011. Scandinavian Heartland Business Improvment pågår t.o.m. april 2018.

Scandinavian Heartland - natur och kulturbaserad besöksnäring hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt inom besöksnäringen. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011.

Projektet Energismarta handlare har hjälpt livsmedelsbutiker på landsbygden att spara energi.

 

En bok med texten "Done!"