BEE - Branschvis energieffektivisering

Projektet BEE – Branschvis energieffektivisering - genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.

Samarbetet inleddes med 15 olika företagsgrupperingar uppdelat på följande branscher: Sågverk, Teknikföretag, Träindustrier, Kött- och Livsmedelsindustrier, Skidanläggningar, Turisthotell, Restauranger, Drivmedelsstationer och Livsmedelsbutiker.

BEE-logga som föreställer ett bi

För varje bransch anlitades en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1750 förslag på åtgärder fram.

En utvärdering av projektet har gjorts i samarbete med Högskolan Dalarna. I slutrapporten presenteras projektets genomförande tillsammans med resultaten från utvärderingen samt sammanställningen av resultat från energikartläggningarna. 

Forskningsuppföljning av BEE

Informationsblad om energieffektivisering har tagits fram för varje bransch som var med i projektet och som baseras på erfarenheterna från projektet:

Livsmedelsbutiker

Drivmedelsstationer

Teknikföretag

Träindustrier

Sågverk samt länk till rapporter från SPs sågverksprojekt:

Kött - och livsmedelsindustrin

Turisthotell

Restauranger

Skidanläggningar, samt GREEN 2020, Handbok

 

Övriga elektroniska bilagor till slutrapporten

Upphandling av energikonsulter

Kravspecifikationer som kan användas som underlag för upphandling av energikonsulter:

Kravspecifikation energikartläggning industrier

Kravspecifikation för energikartläggning i byggnader

Anbudsutvärdering vid upphandling av energikonsulter

Checklista för energirådgivarnas förberedande arbete i livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer

Mall för förarbete energikartläggning

Presentation och mallar för energitjänsteavtal (EPC)

Presentationer från seminarium av energitjänster (EPC):

Inledning  samt Leverantörer

 

EPC - Checklista Beställare

EPC - Mall för förfrågan om Energitjänster

EPC - Checklista för utvärdering av leverantörer

EPC - Lista leverantörer

Övrigt

Kartläggning av företagarorganisationer Dalarna och Gävleborg

28 exempel på minskade energikostnader som användes i inledningen av projektet för att få företag intresserade

 

 

 

 

 

 Läs slutrapporten här