Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.
En landsväg som leder rakt in i en regnbåge borta vid horisonten

Om Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna är en kompetensplattform för offentliga upphandlingar. Ett forum som förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid offentliga upphandlingar.

Upphandlingsdialog Dalarna, förkortat UDD, har som mål att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder, bara i Dalarna. Du som är företagare har därför stora möjligheter till goda affärer. Dalarna behöver fler regionala leverantörer i länet. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

UDD drivs av intresseorganisationer och myndigheter i Dalarna och samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.

Hemsida Upphandlingsdialogdalarna.se

Facebook Upphandlingsdialogdalarna