Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.
En landsväg som leder rakt in i en regnbåge borta vid horisonten

Vill ni göra affärer med offentlig sektor?

Anmälan sker i kalendern på startsidan.

Just nu bjuder vi in Dalarnas småföretagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett lärseminarium. Ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Ni kommer också att kunna söka individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation. Efter seminariet och eventuellt stöd har ni fått grundläggande kunskaper och verktyg så att ni kan lämna anbud och göra affärer med offentlig sektor. Lärseminariet erbjuds alla små företag i Dalarna och arrangeras av Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med länets kommuner.

Om Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna är en kompetensplattform för offentliga upphandlingar. Ett forum som förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid offentliga upphandlingar.

Upphandlingsdialog Dalarna, förkortat UDD, har som mål att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder, bara i Dalarna. Du som är företagare har därför stora möjligheter till goda affärer. Dalarna behöver fler regionala leverantörer i länet. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

UDD drivs av intresseorganisationer och myndigheter i Dalarna och samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.

Hemsida Upphandlingsdialogdalarna.se

Facebook Upphandlingsdialogdalarna