Scandinavian Heartland Business Improvement

Scandinavian Heartland Business Improvement är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och inflyttning.
En person som åker snowboard och flyger i luften

Projektet Business Improvement stöttar företag och kommuner i deras innovationsarbete. Detta gör vi genom att utbyta modeller över gränsen och testa utvecklingsmetoder som är nya för företag och kommuner.

Projektet arbetar med att utveckla 5 metoder:

  • Knowledge Transfer Partnership (KTP)
  • Skräddarsydd Massproduktion
  • Business Improvement Districts (BID)
  • Tidig dialog i upphandling
  • Flerkulturell värdeskapande

Webbplats www.scandheart.org/
Facebook www.facebook.com/ScandinavianHeartland/

 

FAKTA
INSATSOMRÅDE
Innovativa miljöer
PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen
EU-STÖD 589 773 €
STATLIGA IR-MIDLER 312 500 € (2 500 000 NOK)
TOTALBUDGET 2 221 773 €
PROJEKTTID 1 maj 2015 – 30 april 2018

Avslutade projekt inom Scandinavian Heartland

Scandinavian Heartland - med levande landsbygd hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer i fjällregionerna. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011