Jämställt - hela tiden

Genom kompetensutveckling ska projektet se till att deltagarna får den kunskap och de metoder som krävs för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, frågor om icke-diskriminering samt öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid.

Jämställdhetsarbete viktig tillväxtfaktor
Jämställdhetsarbete är direkt kopplat till kompetensförsörjning och tillväxt. Att driva ett välutvecklat jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbete på alla nivåer i kommunen öppnar upp dörren för en flexibel och lättillgänglig arbetsmarknad där människor kan välja arbete efter intresse istället för efter kön.

Det öppnar också dörren för en ökad mångfald på arbetsplatserna  där människor kan trivas och stanna kvar – oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller annan social kategorisering. Kommunerna och de kommunala bolagen blir helt enkelt en mer attraktiv arbetsgivare och visar att här är alla välkomna! Dessutom är det förstås en oerhört viktig demokratisk fråga och ett viktigt steg mot att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Ett förändringsarbete
Att förändra attityder och normer som begränsar och villkorar kompetensförsörjningen är det första och mest fundamentala steget till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad rätt till heltidsarbete.

Det är ett förändringsarbete som kräver insatser från flera håll samtidigt för att öka medvetenheten i hela organisationen så att alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

 

DELTAGARE I JÄMSTÄLLT HELA TIDEN:
Falu kommun, Hedemora kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt.
Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Hedemora kommun genom EU-projektet En väg in, har ett utökat material:
Jämställt hela tiden och Enväg in – metoder och övningar för jämställdhet och integrationsarbete.

 

PROJEKTPERIOD:
Projektet pågår från 2015-02-01 och avslutas 2018-12-31. I projektet samarbetar Länsstyrelsen med Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB.

FINANSIERING:
Länsstyrelsen Dalarna har fått 7,5 miljoner från ESF, och 7,5 miljoner i medfinansiering från de åtta deltagande organisationerna, för att stödja dem och två kommunala bolag i länet i deras jämställdhetsarbete.

 Content Editor

 

Jämställt hela tiden

Metoder och övningar för jämställdhetsintegrering.

 

Hedemora Näringsliv har utökat jämställdhetsarbete med integrationsarbete. Deras material hittar du här:
Metodmaterial och övningar för jämställdhets- och integrationsarbete.

​Läs mer i rapporten från 2015

Hur betaltjänstproblematiken påverkar jämställdhet