Gränskommittén Hedmark Dalarna

Dalarna och Hedmark i Norge har sedan 1 maj 2012 bildat en gemensam gränskommitté som ska arbeta för ökat samarbete mellan länen.
Ett par som dansar på klipporna vid havet.

Gränskommittén Hedmark Dalarna drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark och kommunförbundet Sör-Österdal i Hedmark.

Gränskommitténs syfte är att minska gränshinder – både fysiska och mentala mellan de bägge länen och utöka/stärka samarbetet. Samarbetet ska leda till att stärka gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och att göra det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen.

Arbetet utförs inom fyra tematiska insatsområden: 
Färre gränshinder, ökat gränsnära samarbete, attraktiv region och hållbar samhällsutveckling.

I Gränskommitténs styrgrupp finns landshövding och länsråd Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmann och assisterande fylkesmann från Fylkesmannen i Hedmark, fylkesrådsleder och ytterligare representant från Fylkesrådet i Hedmark Fylkeskommune, ordförande i Regionrådet Sör-Österdal samt ordförande och vice ordförande Region Dalarna.

Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr. Kommittéerna arbetar bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna.  Alla gränskommittéer (12 st. i Norden) har initierats av Nordiska ministerrådet (www.norden.org).

www.facebook.com/granskommitten