Attraktiv aktiv landsbygd

Förstudier 2020
Snöåbruk
Det började i Snöåbruk i november 2012. Därefter har ett antal förstudier producerats, 20 stycken. Några är djupgående medan andra lite mindre, några är detaljerade och andra övergripande. Samlat visar de på en bredd och är intressanta. Förstudierna handlar om stort som smått - precis som i verkligheten. Alla har ett ursprung från de områden som togs upp i Snöåbruk av byalag, intresseorganisationer, företagarföreningar, kommuner med flera. Några exempel nedan. Förstudierna i sin helhet finns att läsa i pdf-filerna till höger.
 
- Gångbro i Övre Fjätfallet för att möjliggöra naturupplevelser för alla oavsett funktionsnedsättning eller ej.

- Attityder och värdegrund hos unga (projekttankarna har dock inte riktigt kommit fram i slutrapporten som handlar om att öka serviceviljan att ta emot många gäster och ta emot nya innevånare).

- Ungas entreprenörskap. 

- Mångfald för tillväxt i de gröna näringarna (öka på integrationen till de gröna näringarna för ökad produktion i såväl skog som från jordbruk).

- Öka attraktiviteten i småorters ”centrum”. Byutveckling i orter som tidigare setts som små centralorter (till exempel Fors). 

- Energi: Skogen som resurs - från gallring till lokalvärme. Jorden som resurs - biogas.

- Vision fördubbla värdet i primärproduktionen (LRF studie).