Affärsutvecklingscheck

Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar finns nu att söka för internationalisering och digitalisering.

Gemensamt för de båda checkarna är att stödet riktar sig till små företag som har:

 • 2-49 anställda
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • en ekonomi i ordning

Du kan ansökan om stöd mellan 50 000- 250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står företagen för
(i kontanta medel).

Checkar för internationalisering

Har du en befintlig vara eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2-49 anställda kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda internationaliseringen.

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag att nå nya internationella marknader

Vad kan man söka stöd för?

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Exempel på tjänster som kan du kan anlita någon för att få hjälp med:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utbilda er inför en internationalisering
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

 

Checkar för digitalisering
Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Vad kan man söka stöd för?

 • köp av tjänst
 • projektanställning

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • e-handelslösningar
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
 • utbildningsinsatser som är direkt kopplade till digitalisering.

 

Hur går det till att söka checkarna?

Ansökningsperioden är öppen, vi tar emot löpande.

Är du intresserad? Fyll i en intresseanmälan och skicka in till
ALMI Företagspartner GävleDala, Ulrika Ebenhard
0243-488 858 ulrika.ebenhard@almi.se

Om vi bedömer att ert projekt uppfyller kriterierna så bjuds ni in för att presentera ert projekt på ett bedömningsmöte. Därefter får ni besked om ni rekommenderas att gå vidare med ansökan.

Intresseanmälan affärsutvecklingscheck.pdf

OBS! Filen är en ifyllningsbar PDF och visas bara i de webbläsare som har en Adobe PDF-läsare. Om du öppnar den och får ett felmeddelande kan du ladda ner filen till din dator genom att klicka på "Ladda ned" i övre högra hörnet och därefter fylla i den. Har du problem med att komma åt blanketten kan du behöva ladda ner den senaste versionen av Adobe Reader.
Ladda ner senaste versionen Adobe Reader här länk till annan webbplats

Läs det här innan du fyller i anmälan 

Har du ytterligare frågor kontakta gärna någon av oss:

ALMI Företagspartner GävleDala, Ulrika Ebenhard
0243-488 858 ulrika.ebenhard@almi.se

Enterprise Europe Network, Marie Ericson, 070-621 12 46, marie.ericson@dalarnasciencepark.se

 

Utbetalning av beviljad affärsutvecklingscheck

Har du blivit beviljad stöd och vill ansöka om utbetalning skall du fylla i denna lägesrapport och bifoga den i min ansökan om utbetalning. Du skall även bifoga:

 • Huvudbok och Resultatrapport för aktuellt projekt
 • Kopior av fakturor från leverantörer samt betalningsbevis från bank.
 • Lönespecifikationer för projektanställd
 • För projektanställning skall anställningsbevis och CV bifogas tillsammans med första utbetalning.

Observera att ansökan om utbetalning ska vara undertecknad alternativt signerad elektroniskt av behörig firmatecknare. Om ansökan ej signeras elektroniskt skall alltid missivbrev skickas till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Märk kuvertet med Affärsutvecklingscheck Landsbygd och Företagsstöd.

 

 

   Almi företagspartner logga     

        

 

    

  Region Dalarna