Regionalt investeringsstöd

Alla regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till  större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Länsstyrelsen beslutar om investeringar upp till 25 miljoner kronor och Tillväxtverket beslutar om investeringar som överstiger 25 miljoner kronor.

Regionalt investeringsstöd kan sökas i hela länet, förutom i Falun och Borlänges tätorter. 

 

Grupp med barn som åker skidor 

(Foto: Mostphotos/Robert Sandell)

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Till vad?

Du kan få stöd till både "hårda" och "mjuka" investeringar.

Hårda investeringar är till exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

Mjuka investeringar är till exempel:

 • patent
 • licenser
 • forskning och utveckling
 • konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden. Läs mer här

Du kan inte få bidrag för till exempel:

 • driftskostnader
 • reinvesteringar
 • eget arbete
 • inköp av fordon, byggnader, företag, konkursbon
 • leasingkostnader
 • avbetalningskontrakt som finansiering

Var kan jag söka?

Inom stödområde A, som omfattar

 • Älvdalen
 • Orsa
 • Malung
 • Vansbro
 • Mora

Stödområde B 

 • Ludvika
 • Smedjebacken
 • Avesta
 • Hedemora
 • Rättvik
 • Leksand
 • Gagnef 
 • Säter
 • Falun (utom tätortsområde)
 • Borlänge (utom tätortsområde)

Hur mycket stöd kan jag få?

Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut.

Typ av investering, ändamål  Små företag*   Medelstora företag* 

 

Stora företag och koncerner**

Maskiner Utrustningar Byggnader Immateriella investeringar,

t ex patent och licenser

Stödområde A:

max 35 %  

Stödområde B:

max 30 %

Stödområde A:

max 25 %  

Stödområde B:

max 20 %

Stödområde A:

max 15 %  

Stödområde B:

max 10 % 

 * Med små företag avses färre än 50 anställda. Med medelstora företag avses färre än 250 anställda. Maxregler finns för omsättning och/eller balansomslutning.

** Stora företag och koncerner: stöd får endast beviljas för investeringar till förmån för ny ekonomisk verksamhet. Stora företag som enligt EU-definitionen inte är små- och medelstora företag. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på en befintlig anläggning investerar i en ny verksamhet som inte är samma - eller en liknande - verksamhet som tidigare utförts vid anläggningen.

 

Viktigt att veta

Innan ansökan läs här om bilagor och intyg som krävs vid ansökan

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Länsstyrelsen har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Länsstyrelsens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 534 890 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.   
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.

 

 

 

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

Sista ansökningsdatum 2017

 • 7/2 
 • 4/4 
 • 22/8
 • 24/10

Ansök här

Är ansökan över 25 miljoner kr skall ansökan skickas till Tillväxtverket.

För investeringar över 25 miljoner görs ansökan till Tillväxtverket.

 Ansök om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

Min ansökan