Mikrostöd

Stödet kan sökas av nystartade företag, som är högst fem år gamla och har max fem anställda.  

Syftet med mikrostöd är bland annat att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag.

Mikrostöd ges till mindre investeringar mellan 20 000-60 000 kronor. Stödet kan uppgå till max 50 procent av investeringen och kan bara lämnas en gång per företag. Mikrostöd kan sökas i hela länet. Verksamheten ska också bedömas bli lönsam på sikt och sysselsättningen varaktig.

Detalj i närbild, Leksandsdräkt 

(Foto: Mostphotos/Anders Ludvigsson)

 

Vad kan man bland annat söka bidrag till?

 • maskiner
 • inventarier som är unika för verksamheten. Stöd ges inte till inventarier som kan användas för eget bruk, som t. ex. datorer och mobiltelefoner.
 • marknadsföring
 • produktutveckling
 • design

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden. Läs mer här

 

Viktigt att veta

Innan ansökan läs här om bilagor och intyg som krävs vid ansökan

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Länsstyrelsen har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Länsstyrelsens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.

   

   Nyhet

  Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

  Sista ansökningsdatum 2017

  • 7/2 
  • 4/4 
  • 22/8
  • 24/10

  Ansök här

   Ansök om utbetalning av stöd

  Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

  Min ansökan

  1 miljon kronor till Jämställt mikrostöd under 2017-2018

  Bildspel med information till  dig som söker mikrostöd.