Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag och bedriver verksamhet på markandsmässiga villkor. Konsultcheck kan sökas av företag över hela länet.

Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Till vad?

Enbart externa konsultinsatser, t ex

 • Ökad försäljning/marknadsplan
 • Utvidgad marknad/exportförsäljning
 • Produktutveckling
 • Organisationsanpassning för tillväxt
 • Styrelseutbildning eller förstärkning

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden. Läs mer här

Hur mycket stöd kan jag få?

Högst 150 000 kronor. Bidragsprocenten kan variera.

Viktigt att veta

Innan ansökan läs här om bilagor och intyg som krävs vid ansökan

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Länsstyrelsen har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Länsstyrelsens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Konsultoffert ska alltid bifogas med ansökan. Namn på konsult samt tid och pris för tjänsten skall tydligt framgå.
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på särskild dokumentation och allmän informationsskyldighet.

 

 

 

 Nyhet

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

Sista ansökningsdatum 2017

 • 7/2 
 • 4/4 
 • 22/8
 • 24/10

Ansök här

 

 Ansök om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

Min ansökan