Länsstyrelsedrivna energiprojekt

Här kan du läsa mer om våra projekt som arbetar med klimat- och energifrågor.
En rund, silverfärgad solpanel med en himmel i bakgrunden.

GREEN 2020 - är ett gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark, och är ett uppföljningsprojekt av det tidigare projektet GREEN. 

MountEE - är ett Europeiskt samverkansprojekt som ska pågå under tre år, projektet och påbörjade våren 2012. Förutom arbete för energieffektivt och hållbart byggande rymmer projektet satsningar på effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi inom byggsektorn. (www.mountee.eu)

BEE - branschvis energieffektivisering - Projektet BEE vänder sig främst till små- och medelstora företag inom industri, service, turism och handel. En fördel med detta upplägg är att metoder och stödverktyg för att spara energi kan anpassas till just de företag som medverkar och att de går att sprida till andra likande företag. Förutom branschanpassade verktyg erbjuder dessutom projektet energikonsulttjänster, bidrag för energikartläggning, seminarier, nätverk, energicoach mm.

Avslutade projekt

Projektet Energismarta företag gav små- och medelstora företag i Dalarna starthjälp att komma igång med sitt energiarbete. 15 st energikonsulter anlitades för att under 2011-2012 besöka 3000 industriföretag och marknadsföra energikartläggningar.

Länk till rapporten för Projektet Energismarta företag.