Beviljade klimatinvesteringsbidrag

Drygt 900 000 går till Dalarnas län i årets första beslut i Klimatklivet.

Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona.

I Dalarna fick, i årets första beslutsomgång 2016,  Hellkvist Grus AB i Djurås 880 000 kronor för att byta sina dieseldrivna krossmaskiner till eldrivna. Mora kommun fick drygt 74 000 till två nya laddare för elfordon.

Utöver detta har Dalarna sedan tidigare fått närmare 23 miljoner kronor beviljade i olika projekt.

Dessa är:

  • Dala Energi som fått 1 miljon kronor för investeringar i snabbladdare för elfordon i Leksand och Rättvik.
  • Falu Energi och Vatten AB som fått 20 miljoner kronor i stöd för återvinning av spillvärme från en datacentral. 
  • Borlänge AB som fått 1,8 miljoner till en förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion.
  • Landstinget Dalarna som fått 18 000 kronor till en normalladdare för elfordon.

Av Dalarnas sammanlagt 15 ansökningar, från två ansökningsomgångar, har nu 8 blivit beviljade stöd.

 Naturvårdsverket