Incitament för energieffektivisering

Energimyndigheten driver projektet ''Incitament för energieffektivisering'' tillsammans med samtliga länsstyrelser som  ingår som samverkansparter.

Energimyndigheten kommer tillsammans med länsstyrelserna att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom energiområdet. Detta för att tillsynspersonalen ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med sin energieffektivisering.

Projektet ska underlätta för verksamheterna att systematiskt och effektivt jobba med energieffektivisering genom att frågan blir en naturlig del i det dagliga arbetet med att underhålla och utveckla ledningssystemet.

Satsningen pågår under perioden 2016–2019, från och med 2018 kommer SMF att kunna få hjälp från tillsynsmyndigheter med att energieffektivisera.

Det extra stödet från tillsynspersonalen kostar ingenting för företagen utan är istället en möjlighet att effektivisera verksamheten. När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön.
De följer också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Läs mer på energimyndighetens hemsida.