Borgerlig vigsel - Säters kommun

Tid bokas hos kommunkansliet, 0225-551 14, eller hos någon av vigselförrättarna:

Åza Alvemark
073-630 92 48, aza.alvemark@live.se

Gunilla Bodegrim
0225-516 41

Sten-Olof Eklund
0225-501 80, 073-097 21 57, sten-olof.eklund@telia.com

Rune Johansson
0243-24 01 13, 070-672 19 59